GARANTIVILLKOR BEGAGNADE TELEFONER

Telefy ger alltid garanti på upp till 6 månader på alla begagnade telefoner. Fel som upptäcks i produkten repareras av Telefy.
I garantivillkoren anges separat de delar av produkten, apparaten, telefonen eller delar av dem som inte omfattas av garantin.

Alla våra produkter omfattas av bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen.
Garantin giltighetstid är 6 månader, räknat från inköpsdagen eller när du tagit emot varan. Garantins giltighetsområde är hela Sverige.

Vår garanti omfattas av följande tjänster:
• Garanterat snabbt underhåll. Efter att vi tagit emot telefonen/apparaten påbörjar vi underhållsprocessen inom ett dygn efter mottagande.

• Kostnadsfri bestämning av skador. Alla våra kunder får en kostnadsfri bestämning av skador oberoende om apparaten ifråga omfattas av Telefys ansvar för fel.

• Byte av telefon. Om vi inte kan reparera produkten, försöker vi ersätta apparaten med en motsvarande apparat. (Gäller ENDAST vid köp av begagnad telefon)

Om det är sannolikt att felet i apparaten beror på skada orsakad av Kunden, ansvarar Telefy inte för felet. En sådan skada kan till exempel vara att apparaten skadats fysiskt, behandling som inte motsvarar det som anges i bruksanvisningen eller annan vårdslöshet.

Beakta att följande funktioner, delar eller åtgärder omfattas inte av Garantin:
• Batterirelaterade problem.
• Självorsakade skador eller repor på skärmen.
• Fel i programvara.
• Produkten har en fuktskada.
• Borttagning av virus eller andra skadeprogram.
• Fel som uppstår om telefonen kopplats till en ojordad kontakt.
• Kapning av ledning till strömkälla eller fysiskt öppnande av apparaten.
• Fraktskada p.g.a. avsändarens vårdslöshet (se alltid till att förpacka produkten väl)
• Borttagna serienummer eller nummer som på annat sätt gjorts oläsbara.
• Övriga indirekta eller rent ekonomiska skador som orsakats av att produkten skadats, såsom förlorade datafiler.
• Produkten har blivit servad eller reparerad av kunden eller en tredje part.
• Användaren har glömt sitt Apple ID eller lösenord.

GARANTIVILLKOR REPARATIONER

Gäller utförd reparation beroende på reparationen högst 6 månader.

Gäller endast hårdvarufel som vi köpt in och monterat, framgår på kvitto om det inte gäller någon garanti.
Gäller ej begagnade delar

Gäller ej batteri

Om det är sannolikt att felet i apparaten beror på skada orsakad av Kunden, ansvarar Telefy inte för felet. En sådan skada kan till exempel vara att apparaten skadats fysiskt, behandling som inte motsvarar det som anges i bruksanvisningen eller annan vårdslöshet.

Beakta att följande funktioner, delar eller åtgärder omfattas inte av Garantin:
• Batterirelaterade problem.
• Självorsakade skador eller repor på skärmen.
• Fel i programvara.
• Produkten har en fuktskada.
• Borttagning av virus eller andra skadeprogram.
• Fel som uppstår om telefonen kopplats till en ojordad kontakt.
• Kapning av ledning till strömkälla eller fysiskt öppnande av apparaten.
• Fraktskada p.g.a. avsändarens vårdslöshet (se alltid till att förpacka produkten väl)
• Borttagna serienummer eller nummer som på annat sätt gjorts oläsbara.
• Övriga indirekta eller rent ekonomiska skador som orsakats av att produkten skadats, såsom förlorade datafiler.
• Produkten har blivit servad eller reparerad av kunden eller en tredje part.
• Användaren har glömt sitt Apple ID eller lösenord.