GARANTIVILLKOR

Telefy ger alltid garanti på upp till 6 månader till alla telefoner, batterier, apparater och andra produkter. Fel som upptäcks i produkten repareras av Telefy. I garantivillkoren anges separat de delar av produkten, apparaten, telefonen eller delar av dem som inte omfattas av garantin.

Alla våra produkter omfattas av bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen.
Garantin giltighetstid är 6 månader, räknat från inköpsdagen eller när du tagit emot varan. Garantins giltighetsområde är hela Sverige.

Vår garanti omfattas av följande tjänster:
• Garanterat snabbt underhåll. Efter att vi tagit emot telefonen/apparaten påbörjar vi underhållsprocessen inom ett dygn.
• Kostnadsfri bestämning av skador. Alla våra kunder får en kostnadsfri bestämning av skador oberoende om apparaten ifråga omfattas av Telefys ansvar för fel.
• Byte av telefon. Om vi inte kan reparera produkten, försöker vi ersätta apparaten med en motsvarande apparat. (Gäller vid köp av begagnad telefon)

Om det är sannolikt att felet i apparaten beror på skada orsakad av Kunden, ansvarar Telefy inte för felet. En sådan skada kan till exempel vara att apparaten skadats fysiskt, behandling som inte motsvarar det som anges i bruksanvisningen eller annan vårdslöshet.

Beakta att följande funktioner, delar eller åtgärder omfattas inte av Garantin:
• Batterirelaterade problem som uppstår efter 6 månader
• Självorsakade skador eller repor på skärmen
• Fel i programvara
• Produkten har en fuktskada
• Borttagning av virus eller andra skadeprogram
• Fel som uppstår om telefonen kopplats till en ojordad kontakt
• Kapning av ledning till strömkälla eller fysiskt öppnande av apparaten
• Fraktskadad produkt pga avsändarens vårdslöshet (se alltid till att förpacka alltid produkten väl!)
• Borttagna serienummer eller nummer som på annat sätt gjorts oläsbara
• Övriga indirekta eller rent ekonomiska skador som orsakats av att produkten skadats, såsom förlorade datafiler
• Produkten har blivit servad eller reparerad av kunden eller en tredje part
• Användaren har glömt sitt Apple ID eller lösenord