Som kund måste du alltid kontrollera att din mobil är låst innan du lägger en order hos oss. Alla upplåsningskod beställningar förskottsbetalas av våra externa leverantörer, vilket innebär att vi ej kan avbryta en order då den har lagts.

Våra upplåsningskoder är testade med tusentals mobilmodeller och typer så dem fungerar till 100%.
Enda möjligheten att få felaktiga koder är att uppgifterna lämnade till oss är oriktiga eller att din telefon är defekt eller stulen.
Vi gör inga återköp av en order då:

 • Du har givit felaktiga uppgifter.
 • Din telefon är stöldspärrad.
 • Din telefon är defekt.
 • Din telefon pga tekniska begränsningar inte fungerar i Sverige.

Om vår kod helt enkelt inte fungerar så är vårt tillvägagångssätt följande.

 • Vi dubbelkollar dina lämnade uppgifter.
 • Vi dubbelkollar våra uppgifter.
 • Vi begär information om exakta felmeddelanden mm från kund.

Om kund har gjort allt rätt enligt våra instruktioner så lämnar vi om möjligt följande alternativ:

 • Vi guidar genom en alternativ upplåsningsprocess som kunden utför själv.
 • Vi erbjuder kunden att skicka mobiler till oss för upplåsning kostnadsfritt.

Om ovan alternativ inte går att tillämpa av giltiga skäl så begär vi följande information från kund.

 • Fotobevis på telefonens servicemeny där det framgår att den fortfarande är låst.
 • Foto på telefonens IMEI nummer.

Om telefonen fortfarande är låst och inga alternativ i form av upplåsning av kund eller verkstad är tillämpliga så lämnar vi pengarna tillbaka.

* Bakgrunden till detta något krångliga tillvägagångssätt är att vi har väldigt svårt annars att verifiera att vår kod verkligen är felaktig.
Ibland inträffar det att vissa kunder vill både ha sin telefon upplåst och pengarna tillbaka.
Vi har tyvärr haft ett flertal sådana här fall och tvingats införa detta förfarande.